Khóa học

 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bạn:  Tôi chưa biết gì về các phần mềm kể trên, tôi nên bắt đầu từ đâu ?

DNG: Bạn nên bắt đầu từ khóa A hoặc C, Sau khi hoàn thành 2 khóa này, bạn có thể áp dụng vào công việc và học tập mà không cần học 3 khóa còn lại nếu bạn không thích.


Bạn: Các khóa học được mở vào thời gian nào ? Khi nào có thể đăng ký ?

DNG: Các khóa học mở hàng tháng, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể liên hệ với DNG để đăng ký đặt chỗ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn: Chương trình Corona, PTS của khóa A và khóa B, Chương trình Vray, PTS của khóa C và khóa D có giống nhau không ?

DNG: Giống nhau.