3D TRAINING CLASS

Các khóa học thường xuyên khai giảng tại DNG Visual Studio

Giới thiệu khóa học:
Khóa học để cập đến tất cả kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, dành cho đối tượng mới bắt đầu hoặc đối tượng đã có thời gian tìm hiểu và làm việc qua nhưng bị quên kiến thức sau thời gian dài. Lưu ý: Chương trình 3dsmax không đi sâu vào dạy modeling chuyên sâu phức tạp.

Mục tiêu chính khóa học:
– Học viên sử dụng thành thạo 3dsmax để dựng hình thành thạo các công trình kiến trúc nội-ngoại thất.
– Sử dụng thành thạo các plugins.
– Học viên hiểu rõ và sử dụng tốt Vray để làm vật liệu, ánh sáng và render.
– Xử lý hậu kỳ chuyên nghiệp với photoshop.
– Sử dụng thành thạo thư viện.
– Hiểu và nắm bắt được các xu thế diễn họa 3D.
Thời gian khóa học : 2.5 Tháng
Chương trình : Tổng quát đi từ cơ bản đến nâng cao.
Giảng viên: Phan Nguyên
Thời gian khai giảng và lịch học sẽ được thông báo cụ thể đến học viên sau khi đăng ký.

Giới thiệu khóa học:
Khóa học để cập đến tất cả kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, dành cho đối tượng mới bắt đầu hoặc đối tượng đã có thời gian tìm hiểu và làm việc qua nhưng chưa chắc chắn đối với vray và photoshop hậu kỳ. Lưu ý: Chương trình này chỉ dành cho học viên đã biết sử dụng 3dsmax.
Mục tiêu chính khóa học:
– Học viên hiểu rõ và sử dụng tốt Vray để làm vật liệu, ánh sáng và render.
– Xử lý hậu kỳ chuyên nghiệp với photoshop.
– Sử dụng thành thạo thư viện.
– Hiểu và nắm bắt được các xu thế diễn họa.
– Nâng cao thẫm mỹ của học viên trong lĩnh vực diễn họa.
Thời gian khóa học: 1.5 Tháng.
Chương trình: Tổng quát đi từ cơ bản đến nâng cao.
Giảng viên: Phan Nguyên                                                                                                                                                                     Thời gian khai giảng và lịch học sẽ được thông báo cụ thể đến học viên sau khi đăng ký.

Giới thiệu khóa học:
Khóa học để cập đến tất cả kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, dành cho đối tượng mới bắt đầu hoặc đối tượng đã có thời gian tìm hiểu và làm việc qua nhưng chưa chắc chắn đối với corona và photoshop hậu kỳ. Lưu ý: Chương trình này chỉ dành cho học viên đã biết sử dụng 3dsmax.

Mục tiêu chính khóa học:
– Học viên hiểu rõ và sử dụng tốt Corona để làm vật liệu, ánh sáng và render.
– Xử lý hậu kỳ chuyên nghiệp với photoshop.
– Sử dụng thành thạo thư viện.
– Hiểu và nắm bắt được các xu thế diễn họa.
Thời gian khóa học : 1.5 Tháng.
Chương trình : Tổng quát đi từ cơ bản đến nâng cao.
Giảng viên: Phan Nguyên                                                                                                                                                                      Thời gian khai giảng và lịch học sẽ được thông báo cụ thể đến học viên sau khi đăng ký.